Hai cán bộ làm oan ông Chấn hưởng án nhẹ hơn truy tố (07/02/2017)

(PLO)- HĐXX quyết định chuyển tội danh từ làm sai lệch hồ sơ sang thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tuyên phạt 8 và 12 tháng tù đối với hai cán bộ làm oan ông Nguyễn Thanh Chấn.

Tìm hiểu Luật bồi thường nhà nước của Vương quốc Anh (17/04/2017)

I. Khái quát chung về Luật BTNN của Vương quốc Anh Vương quốc Anh là một trong những quốc gia ban hành Luật BTNN sớm nhất. Ngày 31/07/1947, Vương quốc Anh đã ban hành Luật về Khởi kiện Hoàng gia. Luật có 6 phần (Phần 1: Những quy định chung, Phần 2: Thẩm quyền và thủ tục, Phần 3: Phán quyết và thi hành, Phần 4: Các quy định khác và quy định bổ sung, Phần 5: Áp dụng đối với Scotland và Phần 6: Phạm vi, hiệu lực và viết tắt) và 54 Điều. Luật BTNN của Vương quốc Anh không chỉ quy định quyền yêu cầu bồi thường các tổ chức, cá nhân bị Nhà nước thiệt hại mà còn quy định cả quyền yêu cầu bồi thường của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân gây thiệt hại cho Nhà nước. Luật BTNN của Vương quốc Anh chủ yếu quy định TNBTCNN đối với thiệt hại gây ra bởi hành vi thi hành công vụ của người thi hành công vụ, nhưng đồng thời, cũng quy định cả trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước phát sinh từ hợp đồng. Đặc biệt, để bảo đảm phù hợp với từng khu vực trong phạm vi lãnh thổ của mình, Luật BTNN của Vương quốc Anh có nhiều quy định riêng để áp dụng cho Scotland và một số quy định riêng để áp dụng cho xứ Wales và Bắc Ailen.