Hai cán bộ làm oan ông Chấn hưởng án nhẹ hơn truy tố (07/02/2017)

(PLO)- HĐXX quyết định chuyển tội danh từ làm sai lệch hồ sơ sang thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tuyên phạt 8 và 12 tháng tù đối với hai cán bộ làm oan ông Nguyễn Thanh Chấn.

Bàn về một số vấn đề trong việc xây dựng biểu mẫu tại Thông tư ban hànhmột số biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước (17/04/2018)

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN), Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018. Luật TNBTCNN 2017 đã sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện các quy định của Luật TNBTCNN 2009 và đặc biệt, trong các vấn đề về thủ tục để thực hiện TNBTCNN cũng như để xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ, Luật TNBTNN 2017 đã quy định nhiều loại giấy tờ, sổ sách tương ứng để người yêu cầu bồi thường, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ và các cơ quan có liên quan khác đến công tác bồi thường thực hiện. Pháp luật một số nước cũng có quy định về biểu mẫu trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước. Ví dụ, theo quy định của Luật Khiếu kiện bồi thường liên bang Hoa Kỳ (1946) thì trong thời gian 02 năm kể từ ngày phát sinh yêu cầu bồi thường, bên bị thiệt hại phải làm đơn theo mẫu gửi tới cơ quan liên bang có trách nhiệm giải quyết bồi thường; Luật Khởi kiện Nhà nước của New Zealand được ban hành ngày 23/11/1950 cũng quy định người có trách nhiệm trả tiền phải làm giấy viết tay theo mẫu được quy định tại Luật này (có tên và địa chỉ cư trú hoặc địa điểm kinh doanh của người đó) chuyển giao văn bản đó tới Tổng chưởng lý để xử lý (Điều 20) v.v…