Hai cán bộ làm oan ông Chấn hưởng án nhẹ hơn truy tố (07/02/2017)

(PLO)- HĐXX quyết định chuyển tội danh từ làm sai lệch hồ sơ sang thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tuyên phạt 8 và 12 tháng tù đối với hai cán bộ làm oan ông Nguyễn Thanh Chấn.

Một số góp ý nhằm hoàn thiện các quy định trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường trong dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV (21/03/2017)

TThực hiện Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 09/6/2015 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) (sửa đổi) đã được cơ quan có trách nhiệm xây dựng. Ngày 23/9/2016, Chính phủ đã có Tờ trình số 336/TTr-CP trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật TNBTCNN (sửa đổi). Một trong những nội dung sửa đổi quan trọng của dự thảo Luật là cải cách mạnh mẽ trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường, khắc phục tình trạng việc giải quyết bồi thường kéo dài, chậm cấp phát kinh phí bồi thường, chi trả tiền bồi thường. Trong phạm vi bài viết này, tác giải xin có một số ý kiến về quy định trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường trong dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội nhằm hoàn thiện các quy định này trước khi trình Quốc hội thông qua dự án Luật TNBTCNN (dự kiến tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV).