Hai cán bộ làm oan ông Chấn hưởng án nhẹ hơn truy tố (07/02/2017)

(PLO)- HĐXX quyết định chuyển tội danh từ làm sai lệch hồ sơ sang thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tuyên phạt 8 và 12 tháng tù đối với hai cán bộ làm oan ông Nguyễn Thanh Chấn.

Tìm hiểu pháp luật về Ombudsman của Cộng hòa Phần Lan (15/01/2018)

I. Một số vấn đề chung Phần Lan là một trong số các quốc gia có Luật riêng điều chỉnh thiết chế Ombudsman. Năm 2002, Nghị viện Phần Lan đã thông qua Luật về Ombudsman và Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2002. Đến nay Luật này đã được sửa đổi 06 lần (Luật số 804 ngày 24/08/2007, Luật số 535 ngày 20/05/2011, Luật số 81 ngày 22/07/2011, Luật số 495 ngày 28/06/2013, Luật số 674 ngày 22/08/2014 và Luật số 374 ngày 10/04/2015). Luật về Ombudsman của Phần Lan có 8 Chương và 23 Điều, cụ thể: Chương I - Giám sát tính hợp pháp (từ Điều 1 đến Điều 11); Chương 1a - Cơ chế ngăn ngừa quốc gia (từ Điều 11a đến Điều 11h); Chương 2 - Báo cáo Nghị viện và công khai lợi ích (Điều 12 và Điều 13); Chương 3 - Những quy định chung về Ombudsman, cấp phó của Ombudsman và giám đốc trung tâm nhân quyền (từ Điều 14 đến Điều 19 và Điều 19a); Chương 3a - Trung tâm nhân quyền (từ Điều 19b đến Điều 19e); Chương 3b - Các nhiệm vụ khác (Điều 19f); Chương 4 - Văn phòng Ombudsman và các điều khoản chi tiết (Điều 20 và Điều 21); Chương 5 - Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp (Điều 22 và Điều 23).