Hai cán bộ làm oan ông Chấn hưởng án nhẹ hơn truy tố (07/02/2017)

(PLO)- HĐXX quyết định chuyển tội danh từ làm sai lệch hồ sơ sang thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tuyên phạt 8 và 12 tháng tù đối với hai cán bộ làm oan ông Nguyễn Thanh Chấn.

Đặc điểm và phân biệt trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng của Nhà nước theo Bộ luật dân sự (29/11/2017)

Những vấn đề cơ bản Đồng thời với trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được quy định rõ ràng trong Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước thì Nhà nước còn có trách nhiệm trong một số trường hợp khác trong đó có trách nhiệm bồi thường dân sự ngoài hợp đồng. Ví dụ, trường hợp điều hòa của cơ quan nhà nước rơi làm hỏng nhà dân hoặc công chức có hợp đồng mua bán tài sản với người dân nhưng vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho người dân… Trách nhiệm bồi thường dân sự ngoài hợp đồng của Nhà nước có nhiều điểm giống với trách nhiệm bồi thường của Nhà nước như đều là Nhà nước có trách nhiệm bồi thường, thiệt hại là thiệt hại thực tế khi các bên không có hợp đồng đối với vấn đề có liên quan, quan hệ bồi thường bình đẳng và dựa trên cơ sở thương lượng, thỏa thuận…