Hai cán bộ làm oan ông Chấn hưởng án nhẹ hơn truy tố (07/02/2017)

(PLO)- HĐXX quyết định chuyển tội danh từ làm sai lệch hồ sơ sang thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tuyên phạt 8 và 12 tháng tù đối với hai cán bộ làm oan ông Nguyễn Thanh Chấn.

Phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (18/08/2017)

Quyền được phục hồi danh dự là một quyền cơ bản của công dân. Ngay từ Hiến pháp năm 1992 đã quy định “Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý nghiêm minh” (Điều 72). Quyền phục hồi danh dự của công dân tiếp tục được Hiến pháp năm 2013 quy định tại Điều 30 (Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật) và Điều 31 (Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự. Người vi phạm pháp luật trong việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý theo pháp luật). Để cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 đã quy định về phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại. Tuy nhiên, đối tượng được phục hồi danh dự còn hẹp, trình tự, thủ tục phục hồi danh dự chưa được quy định cụ thể, rõ ràng dẫn đến thực tiễn trong thời gian vừa qua, việc tổ chức xin lỗi, cải chính công khai còn qua loa, chiếu lệ, mang tính hình thức, gây bức xúc cho người bị thiệt hại và dư luận xã hội. Để khắc phục tình trạng trên, Luật TNBTCNN được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017 đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến việc phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại nhằm bảo đảm tốt hơn quyền của người bị thiệt hại. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích một số điểm mới trong các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và đưa ra một số kiến nghị nhằm đưa các quy định này vào thực tiễn cuộc sống.