Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự

Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự và những trường hợp không được bồi thường?

Gửi bởi Bùi Tuấn Anh Ngày 31/08/2013

Các cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự

Pháp luật quy định như thế nào về các cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự?

Gửi bởi Thanh Ngọc Ngày 31/08/2013

Thủ tục giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng

Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về thủ tục giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự, dân sự và hành chính?

Gửi bởi Tuấn Minh Ngày 31/08/2013

Phạm vi, cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án

Pháp luật quy định như thế nào về phạm vi, cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án?

Gửi bởi Phạm Đức Minh Ngày 31/08/2013

Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Pháp luật quy định như thế nào về cơ quan có trách nhiệm bồi thường?

Gửi bởi Thanh Tuyền Ngày 30/08/2013

Thẩm quyền xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Pháp luật quy định như thế nào về thẩm quyền xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường?

Gửi bởi Ngọc Minh Ngày 30/08/2013

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính?

Gửi bởi Trần Văn Tuấn Ngày 30/08/2013

Yêu cầu xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ

Yêu cầu xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ được quy định như thế nào?

Gửi bởi Nguyễn Văn Nam Ngày 30/08/2013

Hồ sơ yêu cầu bồi thường gồm những giấy tờ gì và thời hạn thụ lý đơn như thế nào?

Xin cho hỏi pháp luật quy định như thế nào về hồ sơ yêu cầu bồi thường và thời hạn thụ lý đơn yêu cầu bồi thường?

Gửi bởi Lê Bá Nghĩa Ngày 30/08/2013

Người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường và thương lượng việc giải quyết bồi thường

Xin hỏi về việc cử người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường và thương lượng việc giải quyết bồi thường được pháp luật quy định như thế nào?

Gửi bởi Nguyễn Thanh Loan Ngày 30/08/2013