Cơ cấu tổ chức Cục Bồi thường nhà nước

28/11/2012

Cơ cấu tổ chức Cục Bồi thường nhà nước gồm có các phòng giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp.

- Các tổ chức giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

+ Văn phòng Cục;

+ Phòng Chính sách - pháp luật;

+ Phòng Nghiệp vụ giải quyết bồi thường.

- Đơn vị sự nghiệp:

Trung tâm Hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường.


Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: