Cơ cấu tổ chức Cục Bồi thường nhà nước

06/04/2018

Cơ cấu tổ chức Cục Bồi thường nhà nước gồm có các phòng giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp.

- Các tổ chức giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

+ Văn phòng Cục;

+ Phòng Nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án (Phòng Nghiệp vụ 1);;

+ Phòng Nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng (Phòng Nghiệp vụ 2)..

- Đơn vị sự nghiệp:

Trung tâm Hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường.


Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: