TRANG CHÍNH >> Thi hành án

Thời hiệu người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường

 

Tháng 7 năm 2010, mặc dù tôi đang bị ốm nặng, ông M - Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện X vẫn tổ chức việc thi hành án đối với căn nhà duy nhất mà tôi đang sinh sống. Tôi đã làm đơn khiếu nại lên Cục thi hành án dân sự của tỉnh và đến tháng 6 năm 2011, Cục trưởng Cục thi hành án tỉnh đã ra quyết định giải quyết khiếu nại của tôi đối với trường hợp của tôi. Theo đó quyết định giải quyết khiếu nại đã xác định hành vi tổ chức thi hành án của ông M – Chi cục trưởng Chi Cục thi hành án dân sự huyện X trong khi tôi bị ốm nặng là trái pháp luật theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 48 Luật thi hành án dân sự về hoãn thi hành án. Do phải đi ra nước ngoài thăm con nên đến tháng 3 năm 2014, tôi mới làm đơn và hồ sơ yêu cầu bồi thường gửi đến Chi cục thi hành án dân sự huyện X để yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, Chi cục thi hành án dân sự huyện X thông báo trường hợp của tôi đã hết thời hiệu yêu cầu bồi thường và không giải quyết trường hợp của tôi. Vậy tôi xin hỏi, Chi cục thi hành án dân sự huyện X trả lời về trường hợp của tôi như vậy là đúng hay sai? 

Gửi bởi Nguyễn Vân

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại đã chuyển công tác

 

Chồng tôi có vay tiền của ông B để kinh doanh. Việc kinh doanh bị thua lỗ, nên chồng tôi không có khả năng thanh toán nợ, ông B đã kiện ra tòa. Tại Bản án dân sự tuyên chồng tôi phải thanh toán cho ông B toàn bộ số tiền đã vay và phần lãi phát sinh, cụ thể là 2,5 tỷ. Ông B đã nộp đơn yêu cầu Chi cục THADS huyện T thực hiện việc thi hành án. Trong quá trình thi hành án, ông M – Chấp hành viên Chi cục THADS huyện T đã tiến hành kê biên căn nhà là tài sản thuộc quyền sở hữu riêng của tôi (tài sản được xác lập từ trước khi tôi kết hôn) để bán đấu giá, thi hành án cho ông B. Tôi đã khiếu nại và được Cục THADS tỉnh H giải quyết, theo đó kết luận việc kê biên tài sản để thi hành án của Chấp hành viên M là sai. Có quyết định giải quyết khiếu nại của Cục THADS tỉnh H tôi muốn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tuy nhiên, tôi được biết Chấp hành viên M đã chuyển đến Cục THADS tỉnh Q làm việc. Vậy xin hỏi, trong trường hợp này tôi phải gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường đến cơ quan nào để được giải quyết?

Gửi bởi Trần Anh

Bồi thường nhà nước phát sinh do áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án chưa đúng yêu cầu

 

Xin hỏi, tôi có làm đơn yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án đối với phần tài sản do Tòa tuyên thuộc sở hữu của tôi trong một vụ án dân sự. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án, chấp hành viên đã ra quyết định về bảo đảm chưa đúng với những nội dung trong đơn tôi yêu cầu và gây thiệt hại cho tôi. Vậy xin hỏi, tôi có được bồi thường đối với phần thiệt hại do chấp hành viên thi hành chưa đúng theo yêu cầu của tôi theo quy định của Luật TNBTCNN hay không?

Gửi bởi Hoàng Anh

Điều kiện đối với người đại diện cho cơ quan nhà nước giải quyết bồi thường

 

Trong quá trình thi hành án, ông A - Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự của huyện M đã không ra quyết định thi hành án trong thời gian pháp luật quy định, nên tôi không thể lấy lại được tài sản do đã bị người phải thi hành án bán trong thời gian đó gây thiệt hại cho tôi. Sau khi có Quyết định giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Cục thi hành án tỉnh xác định hành vi cố ý không ra quyết định thi hành án của ông A là trái pháp luật, tôi đã gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện M để yêu cầu bồi thường và được thụ lý hồ sơ. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết bồi thường, tôi được biết Chi cục thi hành án dân sự huyện M đã cử chấp hành viên B làm người đại diện cho Chi cục tiến hành giải quyết bồi thường. Vậy, xin hỏi việc cử người đại diện Chi cục thi hành án dân sự huyện M có đúng hay không?

Gửi bởi Nguyễn Trung

Bồi thường Thi hành án

Xin cho biết địa chỉ của Cục Bồi thường TNNN của Bộ Tư pháp, để chúng tôi gởi đơn khiếu nại về bồi thường Thi hành án DS mà Cục THA DS TPCT ( đơn đính kèm ) đã nhận đơn và từ chối ( trốn tránh ) trách nhiệm. Kính chào

Gửi bởi Ngô Phát Đạt