Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với Cục Bồi thường nhà nước về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp 6 tháng cuối năm 21/06/2018

Ngày 20/6/2018, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Cục Bồi thường nhà nước về kết quả công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

Cục Bồi thường nhà nước phối hợp cùng Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác bồi thường nhà nước 18/06/2018

Để kịp thời quán triệt nội dung quy định, những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, ngày 11/6/2018, Cục Bồi thường nhà nước phối hợp cùng Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác bồi thường nhà nước. Hội nghị tập huấn có sự tham dự của lãnh đạo và công chức phụ trách công tác bồi thường nhà nước của các Sở, ban, ngành, các Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc.

Kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại thành phố Đà Nẵng 12/06/2018

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Luật TNBTCNN) (ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1628/QĐ-BTP ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Bồi thường nhà nước (ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-BTP ngày 24/01/2018 của Bộ Tư pháp); Kế hoạch số 14/KH-BTNN ngày 16/4/2218 của Cục Bồi thường nhà nước ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác bồi thường nhà nước năm 2018, ngày 07/6/2018, Cục Bồi thường nhà nước do đồng chí Nguyễn Thị Tố Hằng, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi, với đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp và một số cơ quan, sở, ngành (Tòa án, Viện kiểm sát, Công an) về công tác triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hội thảo nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước và năng lực hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường 12/06/2018

Ngày 06/6/2018, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Cục Bồi thường nhà nước đã phối hợp với Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước và năng lực hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường tại thành phố Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thị Tố Hằng – Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước chủ trì Hội thảo, ông Trần Việt Hưng – Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước đồng chủ trì Hội thảo.

Chi bộ Cục Bồi thường nhà nước tổ chức kết nạp đảng viên mới năm 2018 01/06/2018

Được sự đồng ý của Đảng ủy Bộ Tư pháp, sáng ngày 01/6/2018, Chi bộ Cục Bồi thường nhà nước tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú là quần chúng Trần Thị Thu Hằng (Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng) và quần chúng Nguyễn Thị Oanh (Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường).

Cục Bồi thường nhà nước phối hợp cùng Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai Triển khai thi hành pháp luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 30/05/2018

Để kịp thời quán triệt nội dung quy định, những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (được Quốc hội khoá XVI thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018) và một số văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 25/5/2018, Cục Bồi thường nhà nước phối hợp cùng Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017. Hội nghị có sự tham dự của Ông Nguyễn Văn Bốn - Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các báo cáo viên của Cục Bồi thường nhà nước.

Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước 24/05/2018

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) số 10/201/QH14 được ban hành ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Trên cơ sở quy định tại điểm b khoản 2 Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017 và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 18/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN (Nghị định), ngày 17/5/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTP, ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước (Thông tư). Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 cùng thời điểm có hiệu lực của Luật TNBTCNN và Nghị định. Thông tư được ban hành nhằm thống nhất việc áp dụng biểu mẫu trong cả 03 lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án về hoạt động giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ, biểu mẫu về phục hồi danh dự, chi trả tiền bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả.

Kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại Sở Tư pháp Hà Nội 04/05/2018

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Luật TNBTCNN) (ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1628/QĐ-BTP ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Bồi thường nhà nước (ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-BTP ngày 24/01/2018 của Bộ Tư pháp); Kế hoạch số 14/KH-BTNN ngày 16/4/2218 của Cục Bồi thường nhà nước ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác bồi thường nhà nước năm 2018, ngày 04/5/2018, Cục Bồi thường nhà nước do đồng chí Nguyễn Văn Bốn, Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi, với đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp và một số cơ quan, sở, ngành về công tác triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cục Bồi thường nhà nước tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Cục và một số quy chế nội bộ 02/05/2018

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Bồi thường nhà nước (ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-BTP ngày 24/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) về nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, thay thế các văn bản nội bộ thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, Văn phòng Cục đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng các văn bản nội bộ thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước. Trên cơ sở đó, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-BTNN ngày 10/4/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Cục Bồi thường nhà nước; Quyết định số 15/QĐ-BTNN ngày 17/4/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Cục Bồi thường nhà nước; Quyết định số 16/QĐ-BTNN ngày 17/4/2018 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục Bồi thường nhà nước; Quyết định số 17/QĐ-BTNN ngày 17/4/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô của Cục Bồi thường nhà nước; Quyết định số 20/QĐ-BTNN ngày 17/4/2018 về việc ban hành Quy chế làm việc của Cục Bồi thường nhà nước; Quyết định số 21/QĐ-BTNN ngày 17/4/2018 ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục Bồi thường nhà nước.

Cục Bồi thường nhà nước tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo Thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước 20/04/2018

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Bồi thường nhà nước (ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-BTP ngày 24/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) về công tác xây dựng văn bản, ngày 19/04/2018, Cục Bồi thường nhà nước tổ chức họp Tổ soạn thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước (Thông tư bãi bỏ) lần thứ nhất. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Văn Bốn, Tổ trưởng Tổ soạn thảo, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước chủ trì.