Họp thẩm định dự thảo Thông tư liên tịch bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21/11/2014. 20/09/2018

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, ngày 18/9/2018, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo Thông tư liên tịch bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21 ...

Họp thẩm định dự thảo Thông tư liên tịch bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2014 20/09/2018

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, ngày 18/9/2018, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo Thông tư liên tịch bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ (Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC) với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan, bao gồm: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Ông Võ Văn Tuyển, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì cuộc họp.

Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2018 19/09/2018

Ngày 10/4/2018, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2018 với gần 200 đại biểu tham dự.

Tổ chức triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 19/09/2018

Thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 trên địa bàn tỉnh 19/09/2018

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội khóa XIV (sau đây gọi là Luật TNBTCNN năm 2017) thông qua ngày 20/6/2017 và có hiệu lực từ 01/07/2018. Để Luật được thực thi đầy đủ, đi vào cuộc sống, đòi hỏi mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân phải quấn triệt, triển khai, nghiên cứu Luật, các nghị định và văn bản hướng dẫn. Đồng thời nhất là cán bộ, công chức cần trau dồi kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt. Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và phục vụ Nhân dân tốt hơn nữa, hạn chế thấp nhất trách nhiệm bồi thường khi thi hành công vụ.

Hội nghị triển khai các văn bản chi tiết của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh 19/09/2018

Ngày 07 và 08 tháng 6 năm 2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Hội thảo nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước và năng lực hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường tại Thành phố Hồ Chí Minh 28/08/2018

Thực hiện Quyết định số 2317/QĐ-BTP ngày 16/11/2017 của Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch hoạt động Dự án quản trị nhà nước nhằm tăng cường toàn diện năm 2018, ngày 21/8/2018, Cục Bồi thường nhà nước đã tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước và năng lực hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Bốn – Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước chủ trì Hội thảo.

Cục Bồi thường nhà nước tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh 27/08/2018

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ) và Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 797/QĐ-BTP ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Cục Bồi thường nhà nước tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường và quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Cục Bồi thường nhà nước phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước 21/08/2018

Thực hiện Kế hoạch số 3818/KH-UBND ngày 29/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trọng tâm năm 2018; nhằm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức, ngày 16/8/2018, Sở Tư pháp Gia Lai tổ chức tập huấ, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Cục Bồi thường nhà nước tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước tại tỉnh Đắk Lắk 21/08/2018

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ) và Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 797/QĐ-BTP ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), tháng 8/2018, Cục Bồi thường nhà nước tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường và quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tại tỉnh Đắk Lắk.